தடுப்பூசி வளையம்

  • AS ABS Sterile Inoculation Loop and Needle

    AS ஏபிஎஸ் ஸ்டெரைல் இனாகுலேஷன் லூப் மற்றும் ஊசி

    லூப்,செல் ஸ்ப்ரேடர் நன்மை 1, நன்கு தயாரிக்கப்பட்ட, செயல்முறையின் பயன்பாட்டில் மாதிரிக்கு சேதம் ஏற்படாது.2. தயாரிப்பு நல்ல நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் வெவ்வேறு வடிவங்களின் பாத்திரங்களில் எளிதாக இயக்க முடியும்.3. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் எண்ணிக்கையின் துல்லியத்தை உறுதி செய்வதற்காக, இனோகுலேட்டிங் லூப் தயாரிப்பின் கட்டமைப்பு தனித்துவமாக வடிவமைக்கப்பட்டு துல்லியமாக சரிபார்க்கப்பட்டது.தடுப்பூசி லூப் மற்றும் ஊசி நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஒரு பெட்ரி டிஷ் அல்லது தட்டில் அகாரத்தை அடுத்தடுத்த வளர்ச்சிக்காகப் பயன்படுத்துகிறது.எஃப்...

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்